سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

با استعانت از خداوند متعال، دانشکدۀ فنی و مهندسي دانشگاه هرمزگان در نظر دارد با همکاري انجمن مهندسی ساخت و تولید ايران، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و صنعتي کشور سیزدهمین کنفرانس مهندسي ساخت و تولید ايران را در آبان ماه 1395 برگزار نماید.

ادامه خبر ...

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقاله ( در خصوص نخستین همایش استانی تأثیرات تکنولوژی یر محیط زیست)

1394/08/06

نخستین همایش استانی تأثیرات تکنولوژی یر محیط زیست

دانشگاه هرمزگان با همکاری آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار می کند

1394/08/06

اطلاعیه ای وجود ندارد

راهنماي ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد (مهرماه 1395)

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95، به اطلاع می رساند ثبت نام ازکلیه پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده در دو مرحله (غیرحضوری و حضوری) و در تاریخهای ذیل انجام می گیرد.

1395/06/09

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه، شبانه و پردیسهای خودگردان دانشگاه هرمزگان

ضمن تبریک به داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه هرمزگان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام در دو مرحله به صورت حضوری و غیرحضوری در تاریخ های زیر انجام می پذیرد 1- ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی): 95/6/11 الی 95/6/15 2- ثبت نام حضوری: 95/6/16 الی 95/6/17

1395/06/08

اطلاعیه : تاریخ مصاحبه متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) سایر دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96-95

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم سایر دانشگاه ها که قبلاً مدارک خود را جهت بررسی به دانشگاه ارسال نموده اند ،می-رساند: جهت انجام مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 95/8/راس ساعت 9 صبح مطابق جدول ذیل به پردیس دانشگاه هرمزگان واقع در کیلومتر 9 جاده میناب مراجعه نمائید.

1395/03/31

اسامی متقاضیان و تاریخ مصاحبه واجدین شرایط بدون آزمون (استعداد درخشان)مقطع دکتری در سال تحصیلی96-95

برنامه زمانبندی شده مصاحبه که مطابق با برنامه زمانبندی متقاضیان با آزمون دکتری 95 می باشد

1395/03/10

برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال 1395 دانشگاه هرمزگان

در صورتیکه داوطلبی منحصراً به علت تداخل زمان مصاحبه با سایر دانشگاهها ، نتواند در موعد مقرر براي مصاحبه مراجعه کند، با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مصاحبه کننده می تواند در تاریخ 24/3/95 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به محل اعلام شده در جدول فوق مراجعه نماید.

1395/03/10

انتصاب سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه هرمزگان

طی حکمی از طرف دکتر علی اکبر شیخی، رئيس دانشگاه هرمزگان، دكتر عبداله فروزانفر به مدت دو سال به عنوان “ سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی ” دانشگاه منصوب شد.

1395/06/09

انتصاب رییس مجتمع آموزش عالی میناب در دانشگاه هرمزگان

طی حکمی از طرف دکتر علی اکبر شیخی، رئيس دانشگاه هرمزگان، دكتر عباس مرادی به مدت دو سال به عنوان “ ررییس مجتمع آموزش عالی میناب” دانشگاه منصوب شد.

1395/06/09

راهنماي ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد (مهرماه 1395)

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95، به اطلاع می رساند ثبت نام ازکلیه پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده در دو مرحله (غیرحضوری و حضوری) و در تاریخهای ذیل انجام می گیرد.

1395/06/09

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه، شبانه و پردیسهای خودگردان دانشگاه هرمزگان

ضمن تبریک به داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه هرمزگان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام در دو مرحله به صورت حضوری و غیرحضوری در تاریخ های زیر انجام می پذیرد 1- ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی): 95/6/11 الی 95/6/15 2- ثبت نام حضوری: 95/6/16 الی 95/6/17

1395/06/08

از دانشگاه هرمزگان به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در هرمزگان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه هرمزگان، در شاخص تعامل با مديريت عالي استان، از دانشگاه هرمزگان به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در هرمزگان تجلیل شد.

1395/06/08

آگهـي جـذب نيـرو در شركت پالايش نفت لاوان سال 1395

ادامه خبر ...

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

ادامه خبر ...

ساعت و مسیر حرکت سرویسهای ایاب و ذهاب در زمان ثبت نام و انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ساعت و مسیر حرکت سرویسهای ایاب و ذهاب در زمان ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 95/06/13 لغایت 95/06/18

1395/06/10

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد (مهرماه 1395)

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95، به اطلاع می رساند ثبت نام ازکلیه پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده در دو مرحله (غیرحضوری و حضوری) و در تاریخهای ذیل انجام می گیرد. کلیه پذیرفته شدگان محترم باید در هر دو مرحله شرکت نمایند:

1395/06/09

درخصوص تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه، شبانه و پردیسهای خودگردان دانشگاه هرمزگان

ضمن تبریک به داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه هرمزگان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام در دو مرحله به صورت حضوری و غیرحضوری در تاریخ های زیر انجام می پذیرد

1395/06/08

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی ) (1)

انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 از طریق مراجعه به وب سایت سیستم گلستان از طریق آدرس اینترنتی: http://golestan.hormozgan.ac.ir فقط در زمان مقرر

1395/06/08

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی) (2) نیمسال اول 96-95

توجه کلیه دانشجویان گرامی را به رعایت مقررات مهم و لازم الاجرای زیر جلب می نماییم:

1395/06/08