Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه غیبت دانشجو در کلاس درس

- حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. - اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.

1397/09/24

اطلاعیه لزوم به همراه داشتن گزارش 428 در جلسات امتحانات پایان نیمسال

دانشجویان گرامی: برای ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال ضمن الزامی بودن به همراه داشتن "کارت دانشجویی"، لازم است گزارش " برنامه امتحان" را نیز به همراه داشته باشند.

1397/09/24

اطلاعیه حذف اضطراری

زمان :1397/09/25 تا 1397/09/28

1397/09/10

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان مشمول

باتوجه به اتمام سنوات قانونی تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

1397/09/05

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

قابل توجه کلیه دانشجویان بویژه دانشجویان ورودی جدید زمان ثبت نام : 1397/09/03 الی 1397/09/07 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1397/08/12