اطلاعیه مهم (شماره 2)مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1396 (مقطع کارشناسی )

به اطلاع می رساند با توجه به اعلام نقص مدارک ثبت نامی کلیه دانشجویان در برگ کنترل مدارک به هنگام ثبت نام حضوری

1396/07/29

اطلاعیه مهم (شماره 1) مخصوص دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 1396(مقطع کارشناسی )

باتوجه به لغو قبولی و ثبت نام دانشجویانیکه تاکنون مدارک پیش دانشگاهی خود را به مدیریت امور آموزشی – واحد پذیرش ارائه ننموده اند

1396/07/29

اطلاعیه مهم درخصوص کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 96

قابل توجه دانشجویان ورودی 96، دانشجویانی که تاکنون موفق به تکمیل کارنامه سلامت نگردیده اند.

1396/07/26

مشروطی بیش از حد مجاز تا پایان نیمسال دوم 96-95

دانشجویانیکه تا پایان نیمسال دوم 96-95 مشروطی بیش از حد مجاز داشته اند (3 ترم متوالی یا متناوب) ضروری است در اسرع وقت برای دریافت نامه محرومیت از تحصیل خود به گروه مربوطه و یا واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

1396/07/26

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویان پسر

نظر به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کارشناسان دایره تحصیلی معاونت وظیفه عمومی هرمزگان با دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 1396/07/18 (ساعت 12:30 در محل سالن هنر جنب سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان)

1396/07/17