Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه غیبت دانشجو در کلاس درس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

1396/11/17

اطلاعیه حذف و اضافه

حذف و اضافه نیمسال دوم97-96 از طریق مراجعه به سامانه گلستان از طریق آدرس اینترنتی : http://golestan.hormozgan.ac.ir مطابق تقویم زیر قابل انجام است: ورودی سال 94 و ماقبل 96/11/23 ورودی سال 96و95 96/11/24 همه ورودی ها 96/11/25

1396/11/14

اطلاعیه درخصوص درس اختیاری "ارزشهای دفاع مقدس "

مطابق بخشنامه وزارت متبوع درخصوص درس اختیاری " ارزشهای دفاع مقدس" به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

1396/11/01

اطلاعیه راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی

اطلاعیه راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی

1396/09/12