اطلاعیه شماره 2:مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس و مجتمع آموزش عالی میناب (وابسته به دانشگاه هرمزگان ) - شهرستان میناب - سال تحصیلی 97-1396

به اطلاع ميرساند ثبت نام کليه پذيرفته شدگان الزاماً در دو مرحله به شرح ذيل انجام مي پذيرد.( ثبت نام درهر دو مرحله اجباري مي باشد.)

1396/06/26

قابل توجه کلیه دانشجویان (شاغل به تحصیل )گرامی:

نظر به تقویم برگزاری ثبت نام دانشجویان ورودی جدید به اطلاع می رساند برای پیگیری امور آموزشی می توانند از روز یکشنبه مورخ 96/6/26 به این اداره مراجعه نمایند. مدیریت امور آموزشی دانشگاه

1396/06/25

اطلاعیه مشروطی نیمسال دوم 96-95

دانشجویانیکه در نیمسال دوم 96-95 در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است ضمن دریافت اخطاریه مربوطه از گروه یا دانشکده، چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند می توانند حداکثر تا تاریخ 1396/07/08 به مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

1396/06/22

اطلاعیه حذف و اضافه

حذف و اضافه نیمسال دوم97-96 از طریق مراجعه به سامانه گلستان از طریق آدرس اینترنتی : http://golestan.hormozgan.ac.ir مطابق تقویم زیر قابل انجام است: ورودی سال 93 و ماقبل 96/07/02 ورودی سال 94 96/07/03 ورودی سال 95 96/07/04 همه ورودی ها 96/07/05

1396/06/20