اطلاعیه حذف و اضافه

حذف و اضافه نیمسال دوم96-95 از طریق مراجعه به سامانه گلستان از طریق آدرس اینترنتی http://golestan.hormozgan.ac.ir مطابق تقویم زیر قابل انجام است: ورودی 93 و ماقبل 95/7/17 ورودی 94 95/7/18 ورودی 95 95/7/19 همه ورودی ها 95/7/20

1395/11/02

اطلاعیه مهم مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1395 (مقطع کارشناسی)

اطلاعیه مهم مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1395 (مقطع کارشناسی)

1395/10/29

اطلاعیه مهم

نظر به اعلام تعطیل عمومی روز سه شنبه 1395/10/21 از طرف هیات محترم دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه امتحانات روز مذکور عیناً در همان ساعات در روز یکشنبه 1395/10/26 برگزار می گردد.

1395/10/20

برنامه امتحانی دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال اول 96-95 جهت اطلاع دانشجویان

1395/10/08

نحوه ثبت درس کار آموزی در سیستم گلستان

ثبت درس کار آموزی شخصاً توسط دانشجو و طی مراحل زیر انجام می پذیرد:

1395/09/29