Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

مسیرهای دسترسی به مجتمع اموزش عالی میناب

مسیرهای دسترسی به مجتمع اموزش عالی میناب

1396/06/27

ثبت نام از ورودی جدید

ثبت نام از ورودی های جدید در روزهای تعیین شده

1396/06/25

حضور معاون علوم ، تحقیقات و فناوری

به مناسبت هفته دولت اقای دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در مجتمع آموزش عالی میناب حضور بهم رسانید.

1396/06/06

کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر

برگزاری کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر در محوطه های مسکونی و ویلایی در مجتمع آموزش عالی میناب

1395/08/26

صفحه در دست طراحي مي باشد