Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

آموزشی

حضور اقای دکتر شیدپور

1396/04/10

خبر امتحانات

نظر به اعلام تعطیل عمومی روز سه شنبه 1395/10/21 از طرف هیات محترم دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه امتحانات روز مذکور عیناً در همان ساعات در روز یکشنبه 1395/10/26 برگزار می گردد.

1395/10/20

یاداوری

نکات مهم برگزاری امتحانات برای دانشجویان

1395/10/01

ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول )

1395/09/13

کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر

برگزاری کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر در محوطه های مسکونی و ویلایی در مجتمع آموزش عالی میناب

1395/08/26

صفحه در دست طراحي مي باشد