Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با نمایش توانمندی های پژوهشکده حرا دانشگاه هرمزگان

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با نمایش توانمندی های پژوهشکده حرا دانشگاه هرمزگان از 14الی 18آذر ماه در مجتمع بصیرت(گفتگوی تمدن ها)

1395/09/11

بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهش و فناوری و رئیس محترم پژوهشکده جنگل های حرا و گروهی از اعضای هیات علمی و دانشگاهیان از روستای طبل

جناب آقای دکتر شیخی ریاست محترم دانشگاه به همراه جناب آقای دکتر زینلی پور معاون پژوهش و فناوری و جناب آقای دکتر سوری نژاد رئیس پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا ضمن بازدید از دو ساختمان پژوهشکده و قطعه زمین اهدایی خیرین که به فاصله مناسبی از جنگل های حرا واقع شده با شیوخ و بزرگان این روستا از جمله شیخ محمدعلی امینی و شیخ محمد صالح امینی و همچنین دهیار جوان این روستا جناب آقای عبدالطیف گورانی دیدار کردند.

1395/08/17

صفحه در دست طراحي مي باشد