آشنایی با دانشگاه و معاونت ها

دانشکده ها و واحد ها

خدمات الکترونیک

آخرین اخبار
 

 اخبا ر

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
1 - 3صفحه بعد
اطلاعیه های دانشگاه
 

 تابلوی اعلانات

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
سرپرست دانشگاه هرمزگان منصوب شد
  
در حال بررسی
 آگهی مناقصه تامین اینترنت و اينترانت ملي مورد نیاز  دانشگاه هرمزگان در سال 94-93
  
در حال بررسی
 آگهی مناقصه عمومي دارد فعالیت های امور خدمات نقلیه ای (اياب ذهاب) دانشگاه هرمزگان در سال 94-93
  
در حال بررسی
1 - 3صفحه بعد
آموزشی، پژوهش و تحقیق
پیوندها
A C D
B