Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه

گروه مهندسی عمران

:

کارشناسی عمران

 

هدف از مهندسی عمران تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی و فنی کافی از عهده انجام وظایف طراحی، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند

دانلودها

برنامه ترمیک کارشناسی

 

 برنامه ترمیک و سرفصل دروس

 
  
  
  
  
برنامه ترمیک 88 به بعد.pdf
  
14/09/1391 10:12civil
سرفصل دروس ورودی 88 به بعد .pdf
  
14/09/1391 10:12civil
سرفصل عمران-87.pdf
  
14/09/1391 10:12civil