چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعيه حذف پزشكي

اطلاعيه حذف پزشكي


 دانشجويانيكه بدليل بيماري در جلسه امتحان هر درس غايب بوده اند حداكثر ٧٢ ساعت بعد ازامتحان آن درس مي بايد كليه مدارك مشروحه ذيل را شخصاً به واحد نمرات مديريت امورآموزشي ارائه نمايند.
 (دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مدارك خود را به دفتر آموزش تحصيلات تكميلي تحويل نمايند)
 ١. گواهي پزشك 
 ٢. نسخه دارويي تاييد شده داروخانه 
 ٣. خلاصه پرونده بستري در بيمارستان يا عكس راديولوژي يا جواب سونوگرافي يا جواب آزمايش
 ٤. تكميل فرم درخواست (تحويل از انتشارات دانشگاه ) 
 تذكر
 - توصيه مي شود رونوشت مدارك فوق الذكر نزد دانشجو نگهداري شود. 
 - مدارك ناقص تحويل گرفته نخواهد شد. 
 - از تحويل مدارك به واحد هاي ديگر خود داري گردد. 
- ارائه مدارك بمنزله تاييد حذف پزشكي نخواهد بود و مي بايست توسط شوراي پزشكي بررسي گردد.

                                                                      

                                          مديريت امور آموزشي دانشگاه


٠٩:٣٣ - 1397/03/02    /    شماره : ١١٨٧    /    تعداد نمایش : ٢٨١خروج