چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

دانشجویان مشمولی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و سنوات قانونی آنان (10 نیمسال تحصیلی ) به پایان رسیده است لازم است حداکثر تا تاریخ 96/02/31 جهت درخواست افزایش سنوات به کمیسیون موارد خاص دانشگاه و واحد پذیرش و امور مشمولین اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

-        مسئولیت ارسال درخواست افزایش سنوات پس از تصویب کمیسیون به دفاتر پلیس +10 جهت اخذ مجوز صرفاً به عهده دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

-        بدیهی است در غیر اینصورت دانشجو تحت هیچ شرایطی مجاز به ادامه تحصیل نبوده و با وضعیت اخراج به معاونت وظیفه عمومی هرمزگان معرفی می گردد.                                                   مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 


١٢:٥٣ - 1395/12/22    /    شماره : ٧٧٩    /    تعداد نمایش : ١٤٦٠خروج