چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه مشروطی نیمسال دوم 96-95


اطلاعیه

(مشروطی نیمسال دوم 96-95)


دانشجویانیکه در نیمسال دوم 96-95 در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است ضمن دریافت اخطاریه مربوطه از گروه یا دانشکده، چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند می توانند حداکثر تا تاریخ 1396/07/08 به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  مراجعه کنند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ مذکور اخطاریه مشروطی به آدرس دانشجو ارسال می گردد. دانشجویان مشروط موظفند درخواست کتبی خود را مبنی بر حذف دروس بیشتر از سقف 14 واحد با ذکر عناوین دروس پس از تایید استاد راهنما به گروه آموزشی تحویل نمایند. بدیهی است عدم حذف دروس مذکور در نیمسال جاری تخلف آموزشی محسوب می گردد.   

              

                                                                                                        مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

 


١٠:٥٥ - 1396/06/22    /    شماره : ٨٨٤    /    تعداد نمایش : ٨٥٨خروج