اهم وظایف:                                                                                                                                                              

ـ اجرای مصوبات، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و یا سایر مراجع ذیصلاح صادر می شود.

ـ برنامه ریزی و ارائه طرحهای مورد نیاز برای ارتقا و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ـ تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ـ پیگیری امور ایثارگران و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئولان دانشگاه و نهادهای ذی­ربط استان

ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری