اهم وظایف روابط عمومی :

-         تدوین برنامه، سیاست ها و خط مشی های خبری، رسانه ای، تبلیغاتی و انتشاراتی بر اساس ضوابط مربوطه

-         تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، آگهی ها و پیام های خبری دانشگاه و اقدام برای نشر و انعکاس آنها در رسانه های جمعی

-         انعکاس و تشریح دیدگاهها، سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و فعالیتهای دانشگاه به جامعه

-         بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه های گروهی در خصوص فعالیت های دانشگاه و پاسخگویی به آنها در صورت ضرورت و اطلاع رسانی به رییس دانشگاه

-         همکاری با دانشکده ها برای برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، جشنواره ها، نمایشگاهها، مصاحبه های و بازدیدهای مربوط به دانشگاه

-         انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه و رییس دفتر ریاست