Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول) (ویژه دانشجویان ورودی جدید)

زمان ثبت نام : 1398/09/02 الی 1398/09/05 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1398/08/19

اطلاعیه مهم: درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند:

اطلاعیه مهم: درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند:

1398/07/28

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 98 (مقطع کارشناسی) دانشگاه

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم بوده اند.

1398/07/28

(مشروطی نیمسال دوم 98-97)

دانشجویانیکه در نیمسال دوم 98-97 در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است در اسرع وقت اخطاریه مربوطه را از گروه یا دانشکده دریافت نمایند و چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند حداکثر تا تاریخ 1398/8/11به مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

1398/07/23

اطلاعیه امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان درخصوص دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی

اطلاعیه امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان درخصوص دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی

1398/07/10