Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان مشمول

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان مشمول

1398/01/28

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 98

دانشجویان متقاضی میهمانی تابستانه در سایر دانشگاهها می توانند از تاریخ 98/03/04 لغایت 98/04/01 ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم میهمانی تابستانه و تحویل آن به اداره کل آموزش اقدام نمایند.

1398/01/28

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

جهت درخواست میهمانی - تمدید میهمانی و انتقال دائم می توانند از تاریخ 98/02/01 لغایت 98/02/31 به سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به آدرس زیر مراجعه نمایند. https://portal.saorg.ir

1398/01/28

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

زمان ثبت نام : 1398/02/07 الی 1398/02/11 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1398/01/20

نحوه و زمان "ثبت نام "واحد کار آموزی و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

فرآیند ثبت نام واحد کار آموزی در دو مرحله بشرح ذیل و در زمان های مقرر از طریق سامانه گلستان انجام می پذیرد. تاکید می گردد برای ثبت واحد کار آموزی انجام قطعی هر دو مرحله ضروری می باشد.

1398/01/18