Slide background
Slide background
Slide background

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال دوم 1400-1399

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال دوم 1400-1399

1400/02/26

اطلاعیه حذف اضطراری

شرایط حذف اضطراری:

1400/02/26

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل می باشد.

1400/02/08

اطلاعيه ثبت نام مقدماتي (انتخاب واحد مرحله اول)

زمان ثبت نام: 1400/02/11 الی 1400/02/13 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي

1400/02/06

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات مخصوص دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند

1400/02/06