Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی) (1) و (2)

انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 از طریق مراجعه به وب سایت سیستم گلستان از طریق آدرس اینترنتی: http://golestan.hormozgan.ac.ir فقط در زمان مقررمطابق تقویم زیر قابل انجام است.

1398/10/28

زمان برگزاری امتحانات جابجا شده روز شنبه 98/10/21

زمان برگزاری امتحانات جابجا شده روز شنبه 98/10/21

1398/10/22

لغو و جابجایی برگزاری امتحانات روز سه شنبه 98/10/17 و تغییر ساعت امتحانات روز چهار شنبه 98/10/18دانشگاه هرمزگان

بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور شرکت دانشجویان در مراسم تشیع پیکر مطهر شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

1398/10/16

نکات مهم درخصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس سرویسی پایه (نیمسال اول 99-98)

کلیه امتحانات پایان ترم دروس سرویسی دانشکده علوم پایه در نیمسال اول 99-98 در فضای ساختمان قدیم کتابخانه مرکزی در موعد های ثبت شده در سیستم گلستان و راس ساعت برگزار می گردند.

1398/10/04

برنامه امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی به تفکیک دانشکده های برگزار کننده (نیمسال اول 1398)

برنامه امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی به تفکیک دانشکده های برگزار کننده (نیمسال اول 1398)

1398/09/27