Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه برای نیمسال اول 1401-1400

1400/06/24

نحوه ارسال درخواست و سئوالات آموزشی

بمنظو تسریع و تسهیل در بررسی درخواستها و سئوالات

1400/06/16

قابل توجه دانشجویان مشروطی 3 ترم و بیشتر

قابل توجه دانشجویان مشروطی 3 ترم و بیشتر

1400/06/15

مخصوص دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ورودی 1399

به اطلاع آن دسته از دانشجویانیکه مجوز ثبت نام موقت خود را نظام وظیفه صادره از دفتر پلیس +10 در سیستم گلستان باز گزاری نموده یا بصورت whatsapp ارسال نموده اند

1400/06/08