Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه (شماره 1)برنامه زمانی و نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان

با آرزوی سلامتی و شادکامی برای دانشجویان گرامی، بدینوسیله برنامه زمانی و نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به شرح زیر به آگاهی می رساند:

1400/09/10

اطلاعیه بسیار مهم : مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1401-1400

پذیرفته شدگانی که به دلیل دروس افتاده، فاقد مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی می باشند. مجاز به ثبت نام و ارسال پرونده و در صورت ثبت نام و شرکت در کلاس ها، تخلف محسوب شده و مطابق با ضوابط با آنها رفتار می گردد.

1400/08/29

اطلاعیه مهم : درخواست افزایش سنوات دانشجویان پسر مشمول که معافیت تحصیلی استفاده می کنند

اطلاعیه مهم : درخواست افزایش سنوات دانشجویان پسر مشمول که معافیت تحصیلی استفاده می کنند

1400/08/17

ثبت درخواست معافیت تحصیلی مخصوص دانشجویان پسر

مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مرحله اشتباه در انتخاب رشته

1400/08/10