چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی 97 (مخصوص دانشجویان پسر مقطع کارشناسی )

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی 97

(مخصوص دانشجویان پسر مقطع کارشناسی )

 

دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و سنوات قانونی آنان (10 نیمسال ) به پایان رسیده است لازم است حداکثر تا تاریخ 1397/2/31 جهت درخواست افزایش سنوات به کمیسیون موارد خاص دانشگاه  و واحد پذیرش و امور مشمولین اداره کل آموزش مراجعه نمایند.


تذکر مهم:

مطالعه دقیق و اجرای به موقع اطلاعیه جدید شرایط اخذ سنوات ارفاقی مندرج در صفحه ورود به سیسیتم گلستان و سایت دانشگاه الزامی می باشد.

       مسئولیت ارسال درخواست افزایش سنوات پس از دریافت فرم مربوطه از واحد پذیرش به دفاتر پلیس +10 و ارائه مجوز مربوطه به این واحد صرفاً به عهده دانشجو بوده و دانشگاه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. در غیر اینصورت دانشجو تحت هیچ شرایط مجاز به ادامه تحصیل نبوده و با وضعیت اخراج به معاونت وظیفه عمومی هرمزگان معرفی می گردد.


مدیریت امور آموزشی دانشگاه


 

 


١٣:٣٧ - 1397/02/01    /    شماره : ١١١٩    /    تعداد نمایش : ١٠١١خروج