چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه غیبت دانشجو در کلاس درس

بسمه تعالی

اطلاعیه

((غیبت دانشجو در کلاس درس ))

-       حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

       اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.

-        غیبت دانشجو در جلسات درس قبل از حذف و اضافه، غیبت غیر مجاز محسوب می شود.

-       دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز در هر درس، در صورت داشتن مدارک و مستندات در خصوص موجه دانستن غیبت خود، موظفند حداکثر تا تاریخ 1397/2/30 مدارک مزبور را به استاد درس ارائه و تا حصول اطمینان کامل از نتیجه بررسی و اعمال آن در سیستم گلستان، پیگیری لازم را بعمل آورند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر فوق، بررسی موضوع مذکور امکان پذیر نمی باشد.

                                                              مدیریت امور آموزشی دانشگاه


٠٩:٣١ - 1397/02/23    /    شماره : ١١٧٣    /    تعداد نمایش : ١٠٤٧خروج