چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه حذف پزشکی

اطلاعیه حذف پزشکی

دانشجویانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند حداکثر 72 ساعت بعد از امتحان آن درس می باید کلیه مدارک مشروحه ذیل را شخصاً به واحد نمرات مدیریت امور آموزشی ارائه نمایند.

(دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مدارک خود را به دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند)

1.       گواهی پزشک

2.      نسخه دارویی تایید شده داروخانه

3.     خلاصه پرونده بستری در بیمارستان یا عکس رادیولوژی یا جواب سونوگرافی یا جواب آزمایش

4.     تکمیل فرم درخواست (تحویل از انتشارات دانشگاه )

تذکر:

       توصیه می شود رونوشت مدارک فوق الذکر نزد دانشجو نگهداری شود.

       مدارک ناقص تحویل گرفته نخواهد شد.

       از تحویل مدارک به واحد های دیگر خود داری گردد.

-        ارائه مدارک بمنزله تایید حذف پزشکی نخواهد بود و می  بایست توسط شورای پزشکی بررسی گردد.

 

                                                                                  مدیریت امور آموزشی دانشگاه٠٨:٥٧ - 1397/10/01    /    شماره : ١٣٢٧    /    تعداد نمایش : ٤٢١خروج