چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

آیین نامه امتحانات

بسمه تعالی 

آیین نامه امتحانات

1.      امتحانات پایان نیمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

2.      ضروری است دانشجویان حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند. از ورود با تاخیر دانشجویان به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.

3.      به همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان الزامی است.

4.      شرکت در امتحانات پایان نیمسال برای تمامی دانشجویان الزامی است. برای غیبت غیر مجاز در جلسات امتحان نمره صفر محسوب می گردد. دانشجویانی که به هر نحو از ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل آمده باشد(اعم از دانشجویان اخراجی یا تعلیقی ) به هیچ وجه حق شرکت در جلسات امتحان را نخواهند داشت.

5.      برگزاری امتحان مجدد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

6.      با هر گونه تقلب و تخلف در امتحانات برابر مقررات اقدام خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب و تخلف بشرح زیر است:

        داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده

-         همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی و موبایل

        استفاده از هر گونه نوشته، ماشین حساب و چک نویس بصورت غیر مجاز

-         ردوبدل کردن هر نوع نوشته یا وسیله یا صحبت با سایر دانشجویان

-         فرستادن شخص دیگر بجای خود

-         نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی دیگر و یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان

        برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و مشاجره با مراقبین

-         پرسیدن سئوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین

 

7.      ملاک حضور دانشجو در جلسه امتحان (( صرفاً امضاء دانشجو در مقابل اسامی چاپ شده در لیست حضور و غیاب می باشد.)) در هر شرایط قبل از ترک جلسه امتحان انجام امر مزبور ضروری است. در صورت بروز اشکال، مسئولین برگزاری امتحان را مطلع نمایید.

8.      چنانچه دانشجویی بدون مجوز آموزشی،گروه درسی اش را تغییر داده و در امتحان گروه دیگری شرکت نماید در گروه ثبت نامی برای وی غیبت منظور خواهد شد.

9.      دانشجویان در آستانه فارغ التحصیلی که بهمراه دروس حضوری درس معرفی به استاد اخذ نموده اند در صورت عدم کسب نمره قبولی در دروس حضوری درس معرفی به استاد انتخابی حذف خواهد شد.

10.      این آیین نامه در 10 ماده در تاریخ 93/9/18 به تصویب کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه هرمزگان رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است و کلیه مصوبات  مغایر با آن لغو می شود.


                                                              مدیریت امور آموزشی دانشگاه


٠٩:١٥ - 1397/10/01    /    شماره : ١٣٢٨    /    تعداد نمایش : ٦٢٥خروج